home button about button

about

divider

Benvide! Son *sopificacion*, un artista transmasculino galego de 19 anos. Esta páxina é un arquivo da miña obra

Welcome! I'm *sopificacion*, an 19 y/o transmasc artist based in Galiza. This page is an archive for my work

Non se autoriza o uso das imaxes nesta páxina con fins comerciais ou en algoritmos de intelixencia artificial, a súa impresión non autorizada ou a súa publicación noutras plataformas sen créditos visibles

I don't allow the images on this page to be used for commercial purposes or in artificial intelligence algorithms, any unauthorized impressions or reposting without visible credits

Acepto peticións de debuxos por ko-fi, así como comisións complexas contactando polas miñas redes sociais

I'm taking doodle requests on ko-fi, as well as regular commissions by contacting me on social media

divider

mastodon ko-fi twitter instagram

divider